×

Om oss

Alle som har et ansettelsesforhold ved Ahus kan søke plass hos oss uavhengig av hvilken kommune de bor i. Vi har samordnet opptak med Lørenskog kommune og kommunen disponerer noen av våre plasser.

Barnehagene har et godt faglig miljø, og et tett samarbeid seg i mellom. Hver barnehage har egen styrer og hver avdeling har en eller to pedagoger og en eller to fagarbeidere/assistenter i sin grunnbemanning.

Hver barnehage har egen styrer og hver avdeling har en eller to pedagoger og en til to fagarbeidere/assistenter i sin grunnbemanning.