×

Vår virksomhetsplan

Her i Ahus - barnehagene ønsker vi å møte barn og foreldre med utgangspunkt i våre tre kjerneverdier omsorg, raushet og likeverd.

Se vår virksomhetsplan i vedlegget til høyre.