×

Ahus-Barnehagene

bilde av vår barnehage

Velkommen til Ahus-Barnehagene

Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Akershus Universitetssykehus eier 5 personalbarnehager om ligger i nær tilknytning til sykehuset i Lørenskog. Vi består av 5 avdelingsbarnehager med til sammen 326 plasser og 75 årsverk.

Om oss

Alle som har et ansettelsesforhold ved Ahus kan søke plass hos oss uavhengig av hvilken kommune de bor i. Vi har samordnet opptak med Lørenskog kommune og kommunen disponerer noen av våre plasser. Barnehagene har et godt faglig miljø, og et tett samarbeid seg i mellom. Hver barnehage har egen styrer og h...Les mer

Åpningtider

06:45 - 17:00


Adresse

Nordbyhagaveien 33
1474 NORDBYHAGEN

Kontakt

Stine Tronesvold (Avdelingsleder)
stine.tronesvold@ahus.no